Välkommen

K
 

 
Hållbart Haninge
Miljöpartiet är med och bygger ett Haninge där det är lätt att vara miljövänlig och kul att leva.
Att minska vår klimat påverkan är vår högsta prioritet. Därför vill vi skapa bättre möjligheter att välja bort bilen och producera egen el. Vi  vill plannera samhället efterkollektivt resande, gång och cykel. Det är bra för klimatet och gör närmiljön i Haninge trevligare
 
Lokalavdelningen
Du som medlem i  MP Haninge är avdelningens högst beslutande organ, och  röstar fram personer som ska representera MP Haninge i kommunalvalet, deltar i kampanjer, är delaktiga i utformandet av vårat lokala partiprogram.  Den Kommunpolitiska gruppen ansvarar för att framföra och verkställa MP politik i Kommunstyrelsen, Kommmunfullmäktige och Nämnder. Styrelsen ansvar är administrativt, vars uppgift är att organisera medlemsmöten, och tematräffar,  kampanjer, medlemsvård informations flöden. Det krävs ett välfungerande samspel mellan dessa tre delar för att Lokalavdelningen för vi ska uppnå vårat mål ett Hållbart Miljövänligt Haninge
 

 

     
Kommunpolitiska gruppen 2014-2018                                                                    Styrelsen 2015-2016
   

Mehmet Coksurer, Grupp ledare                                                                                         Kerstin Andersson Ordförande

Annica Hjerling Kommunalråd med ansvar för hållbarhets frågor                                       Ebbe Petterson Vice ordförande

 Sahir Drammeh                                                                                                                    Ahmet Ugan Sekretrare 

Johan Svensk                                                                                                                       Margareta Ekström Kassör

Ahmet Ugan                                                                                                                        Lea Fernqvist Ledamot

Acer Tuncer                                                                                                                        Abdelouahid Sofri, Ledamot  

Abdelouahid Sofri                                                                                                               Astou Ndao Ledamot  
Birgitta     Ahlgren                                                                                                              Kissima Vincent, ersättare

Ove Andersson


 
Klicka här för att se alla politiska förtroendeuppdrag
 
 
Gröna och sköna nyheter