Externt‎ > ‎

Hårt jobb att få lägre sjukfrånvaro

Mellan januari-juli 2014 sjönk sjukfrånvaron från 8,81 % till 7,32 % jämfört med samma period under föregående år.

Siffrorna avser hela Utbildningsförvaltningens personal, både centralt och på förskolor, grundskolor, gymnasie och komvux.

Skolpersonalen är vår viktigaste tillgång i arbetet med att våra elever klarar minst godkänt i alla ämnen. Vårt fokus har legat på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och det har gett resultat, säger Johan Svensk (MP), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande.

Vi har arbetat systematiskt för att komma till rätta med sjukfrånvaron i Haninge kommun. De senaste siffrorna visar att vi är på rätt väg vilket känns mycket motiverande, avslutar Henrik Lindh, central förskolechef.
Comments