Externt‎ > ‎

Miljöpartiet höjer rösten för rättvisa villkor

Miljöpartiet de Gröna i Haninge höjer rösten för ökad rättvisa i samhället. Denna gång handlar det om att de tjänster och varor som kommunen köper in. Kommunfullmäktige i Haninge Kommun har beslutat att bli Sveriges bästa kommunala arbetsgivare och Miljöpartiet anser att vi även ska värna de människor som arbetar med att tillverka de varor och utföra de tjänster som vi upphandlar.

Detta blev mycket aktuellt den 9 december då kommunfullmäktige beslutar om en ny upphandlingspolicy. Södertörns upphandlningsnämnd har tagit fram ett mycket bra förslag där det ingår sociala och miljömässiga hänsyn och i första utkastet ingick även ett krav på att alla avtalade leverantörer och underleverantörer ska ha kollektivavtal. I förslaget till Kommunfullmäktige 9 december hade detta krav tagits bort, då vissa remittenter uppgivit att rättsläget är osäkert. Det fanns en annan skrivning om ”kollektivavtalsliknande” villkor och det kan låta rimligt om lagen inte tillåter annat. Dock fanns inget förslag på hur kommunen ska kontrollera att villkoren uppfylls och vad denna kontrollapparat kostar kommunen.

Miljöpartiet värnar den svenska modellen med en stark facklig organisering och kollektivavtal. Alla människor ska ges möjlighet att efter sina förutsättningar genom arbete bidra till samhället. De krav som ställs inom den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg för att stärka arbetstagarnas rättigheter och slå vakt om goda arbetsvillkor.

Kommunen bör vara och är ett föredöme på arbetsmarknaden. Då EU nu tar fram ett direktiv som gör det möjligt att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar. En upphandling som tecknas gäller ett stort antal år och vi bör därför i kommunen redan nu ställa krav på att leverantörerna till kommunen har kollektivavtal. Detta även om det skulle resultera i att en upphandling skulle komma att prövas i domstol. Vi som arbetar politiskt i offentlig verksamhet måste våga gå före för annars kommer ingen att gå före.

Miljöpartiet har även innan Kommunfullmäktige uttalat önskemålet om att ha med krav på Kollektivavtal i upphandlingspolicyn. Bland annat har Miljöpartiet lämnat ett Särskilt Yttrande i ärendet på Kommunstyrelsesammanträdet den 25 november.

Miljöpartiet valde därför på Kommunfullmäktige 9 december att rösta för att Kollektivavtal skall finnas med som ett krav i Upphandlingspolicyn.

Kommunfullmäktige beslutade om Återremiss av ärendet så det kommer tillbaka till Kommunfullmäktige efter ytterligare beredning.

Frågor besvaras av Gruppledare Anna Ragnar på telefon 08-6068623 eller anna.ragnar@mp.se
Comments