Externt‎ > ‎

MR-Beredningen

 

MR-beredningen ska utifrån ett helhetsperspektiv främja alla människors möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Beredningen ska ta initiativ till att förverkliga de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering, samt arbeta med demokratins värdegrund och verka för en stark och effektiv kommunal demokrati.

Åtgärder för fortsatt högt valdeltagande är ett av MR-berednings uppdrag.

Tisdagen den 24 september träffade MR-beredningen och vi hade några viktiga punkter i dagordningen.

Vi diskuterade följande t: ex. Åtgärder för fortsatt hög valdeltagande. Vi hade valnämnden och ungdomsrepresentanter med på mötet och vi fick information om sjunkande förstagångs väljare. Det betyder att vi har ett stort jobb att göra med i kommande val med ungdomar.

Det finns vissa områden som Jordbro med lågt valdeltagande och all politiska partiet i haninge måste göra ngt., för att förbättra situationen.

Ungdomars inflytande. Vi fick information om utredningen angående ungdomars inflytande i allmänhet och ungdomsrådets roll i synnerhet.

. En majoritet av de unga i Haninge tycker att det är viktigt att politiker lyssnar på ungdomar, men inte beredda att själva engagera sig i samma utsträckning

. En majoritet av de unga i Haninge tror att de har små möjligheter att framföra sin åsikt till dem som bestämmer

. en majoritet av de unga i Haninge vet inte hur de kan framföra sin åsikt

. Haninge kommun bör jobba med att öka ungdomarnas intresse för samhällsfrågor, deras vilja att engagera sig och öka deras kunskaper om hur de kan vara med och påverka

Comments