Externt‎ > ‎

Ny upphandlingspolicy för Haninge Kommun


Vi har fått frågan om hur vi ställer oss till den nya upphandlingspolicyn som vi var med att stoppa i december och som kommer upp nu igen i kommunfullmäktige den 12 maj. 

Det är både naturligt och tråkigt att andra partier för att vinna billiga poäng försöker polarisera i fråga efter fråga och nu alltså i frågan om det ska krävas kollektivavtal för att få sälja till Haninge Kommun.

Vi vill vara tydliga: Vi i Miljöpartiet vill att alla kommunens leverantörer ska ha kollektivavtal. Möjligen med vissa undantag för småföretagare, detta behöver utredas. Vi vill också att alla kommunens leverantörer ska ta socialt ansvar. Vi vill att alla upphandlingar skrivs så att småföretag och lokala leverantörer har möjlighet att vara med i upphandlingen. Vi vill att miljöhänsyn och klimatfrågan tas på allvar i alla upphandlingar t.ex genom krav på miljövänlig el eller rättvis handel. Vi vill att djurskyddet förbättras i upphandlingspolicyn, t.ex max åtta timmars transporttid för djur.

"Krav på lokal upphandling är definitivt förbjudet, men att ställa krav på lokal tillgång till service eller att separat upphandla mat som man vet produceras lokalt, eller att göra tydliga och enkla upphandlingar som ger småföretag chansen att vinna är fullt möjligt." citerar vi från Grön offentlig upphandling. "Lagen om offentlig upphandling håller på att göras om inom EU. Där ska vi gröna påverka allt vi kan så att upphandling kan bli ett kraftfullt verktyg för ett mera hållbart samhälle."

När vi nu ska rösta om ny upphandlingspolicy den 12 maj i kommunfullmäktige så är den inte fulländad. De domslut som vi granskat och de jurister som vi rådfrågat är alla samstämmiga: Man förlorar alltid i domstol oavsett om man kräver kollektivavtal, om man kräver kollektivavtalsliknande villkor, om man kräver att leverantörerna ska ta socialt ansvar för kommunens ungdomar eller om man kräver att varorna ska vara närodlade. Detta var inte klarlagt i december. Att dra på oss stämningar i domstol och förlora, kanske miljontals kronor, är inte att ta ansvar för medborgarnas skattepengar. Vi måste därför jobba med andra frågor lokalt tills EU och nationella lagar förändrats. Detta beräknas ske tidigast våren 2016. (Vi vill tipsa om att vi har en Haninge-kandidat i EU-valet: Sahir Drammeh. Kryssa gärna honom i EU-valet 25 maj)

Under tiden finns det saker i den nya upphandlingspolicyn som är viktiga för kommunens möjlighet att främja en hållbar utveckling med minsta möjliga miljöpåverkan:
- Möjligheten att styra mot ekologiska inköp.
- Att samordna varutransporterna för att minska koldioxidutsläppen. 
- Att kräva socialt ansvarstagande för leverantörerna såsom minskat utanförskap och ökad sysselsättning.
- Att möjliggöra för små producenter samt små- och mellanstora företag att vara med i upphandlingarna.
- Att krav på leverantörerna också ska gälla deras underleverantörer.
- Att kommunen alltid följer LOU.
- Att alla förvaltningar måste följa samma upphandlingspolicy.
- Att kommunen gör uppföljningar av leveranser t.ex ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det är även viktigt för kommunens ekonomi hur upphandling hanteras eftersom vi köper varor och tjänster för miljardbelopp.

Som ett villkor för att stödja denna viktiga upphandlingspolicy har Miljöpartiet ändå ställt som krav att upphandlingspolicyn uppdateras så snart de rättsliga förutsättningarna ändras. Det kan vara då EU-rätten ändras, svensk lag ändras eller ett liknande rättsfall får en annan utgång. Detta vårt krav har hörsammats av kommunstyrelsen i Haninge och skrivits in i förslaget till kommunfullmäktigebeslut. 

Miljöpartiet kommer därför i kommunfullmäktige 12 maj att yrka på att förvaltningens förslag till nya upphandlingspolicy antas. För dig som medborgare, skattebetalare och för dina barns skull.

Frågor besvaras av gruppledare Anna Ragnar, anna.ragnar@haninge.se eller 08-606 8623.
Comments