Externt‎ > ‎

ROT-avdrag för upprustning av Miljonprogrammen


Annica Hjerling (MP) riksdagskandidat i Stockholms län
Elin Olsson (MP) landskapsarkitekt och kandidat till kommunfullmäktige i Stockholms stadAnnica Hjerling och Elin Olsson skriver på Archileaks.se om RUT-avdrag för renovering av Miljonprogrammen

Så som ROT-avdraget fungerar idag bidrar det till lyxrenoveringar och prisökning på redan dyra bostadsrätter. Med en omformulering av villkoren skulle det i stället kunna användas till energieffektiv och socialt hållbar upprustning av miljonprogrammen, menar Annica Hjerling och Elin Olsson, Miljöpartiet Stockholm.

Bostadsbristen i Stockholmsregionen är akut. Fler människor behöver få vara med och bidra till att lösa krisen. För att det ska bli möjligt måste riksdagspolitiken samspela med den kommunala nivån och skapa incitament till ett mer inkluderande och hållbart bostadsbyggande. I Stockholms stad markanvisades till exempel drygt 5 000 lägenheter under 2013 till knappt 30 byggare. Att markanvisningarna som regel sker innan detaljplaneprocessen gör att det bara är de större aktörerna som har tid och resurser att bygga. Här kan kommunerna göra mycket för att underlätta. I Stockholms stad vill Miljöpartiet skapa bättre förutsättningar för byggemenskaper och andra mindre aktörer att bidra till ett ökat bostadsbyggande.

Idag vill många vara med och bygga själva. Sedan regeringen införde ROT-avdragen 2010 har många hushåll som själva äger sina bostäder utnyttjat subventionen till att riva ut och renovera sina fullt fungerande kök och badrum. Den nuvarande utformningen av ROT är på så sätt medskyldigt till att priserna fortsätter att öka på bostadsrätter. Istället för att subventionera lyxrenoveringar borde fler uppmuntras till att själva delta i bostadsbyggandet.

ROT-avdraget behövs bättre på annat håll. Miljöpartiet vill ha ett mer klimatsmart ROT-avdrag som riktas in på åtgärder som leder till att bostäderna förbrukar mindre energi. Vi vill även att ROT-avdraget ska omfatta hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar som lättare och mer lönsamt kan investera i energisnåla lösningar som att till exempel sätta upp solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården.

Vi vill också ha ett mer socialt hållbart ROT-avdrag och ser en stor potential i att låta ROT-avdraget underlätta upprustning av miljonprogrammets bostäder. Miljonprogramsområdena som byggdes för ca 40-50 år sedan är idag i stort behov av renovering och energieffektivisering. De är dåligt isolerade och lider därför av onödigt hög energiförlust. Att rusta upp de drygt en miljon bostäder det handlar om är ett omfattande arbete som skulle ge möjlighet till jobb för arbetslösa i områdena och verka som grogrund för lokalt engagemang. Upprustning skulle även ge ett lyft och göra att fler trivs och vill stanna kvar. Här kan också satsningar på lokala centra, offentliga rum och parker öka attraktiviteten och tryggheten som viktiga steg i att minska de sociala klyftorna och dämpa den överhettade bostadsmarknaden.

När Miljöpartiet sitter i ny regering vill vi göra om spelreglerna för ROT så att det riktas dit det stora renoveringsbehovet finns idag - i miljonprogrammets områden. Det kommer vara avgörande om Stockholmsregionen ska styra om från renoveringsfeber till ett mer inkluderande och hållbart bostadsbyggande där fler aktörer får möjlighet att delta.

Comments