Externt‎ > ‎Internt‎ > ‎

Styrelseprotokoll 2014-08-05

Nyss hemkommen från ett styrelsemöte kan undertecknad rapportera följande:

Valberedningen rapporterade sin arbetsplan (presenteras på medlemsmötet 18 september)

Beslutades en ny rutin för hantering av anklagelser om otillåten diskriminering (presenteras på medlemsmötet 18 september)

Fastslog valkampanjgruppens överenskommelse om valkampanjande som föreningens gällande dokument (bifogas protokollet)

Beslutades att rekommendera MP Nynäshamn att tillsammans med oss protestera mot att vi inte får skicka en landstingsrepresentant till Skärgårdstingen 30 aug. Och om MP Nynäshamn samtycker uppdra till respektive gruppledare att författa debattartikel om anledningen.

Beslutades att hjälpa de kandidater som vill ha personligt valkampanjmaterial.

Beslutades om arbetsordning för förhandlingsarbetet med övriga partier efter valet

Beslutades att byta till nytt enhetligt utseende i medlemsbreven. Detta hinns dock inte med till Valberedningens nomineringsanmodan som går ut denna eller nästa vecka.

Beslutades att ändra styrelsens interna arbetsordning gällande mail-beslut. Nu gäller att alla ledamöter anmodas att svara senast inom 4 dagar.

Haningedagen 23 aug närmar sig och det är dags att anmäla sig om man kan hjälpa till.

Apropå hjälpa till: Vi har startat slutspurten i valkampanjen så vi behöver hur mycket hjälp som helst. Maila johan.svensk@haninge.se för att få veta mer detaljer eller titta på kalendariet på medlemswebben http://haninge.medlem.mp.se

Beslutade utseende på valmanifestet (innehållet beslutades redan på medlemsmötet i juni). Beslutades endast trycka upp i liten volym och istället be textgruppen att ta fram en ensidig A5-broschyr som blir vår volymprodukt.

Beslutades att utse Johan Svensk till ensam ansvarig för webb och facebook. övriga som kan och vill hjälpa till med hemsida/facebook kollar med Johan innan eller i samband med varje publicering.

Ekonomin gicks igenom översiktligt och Johan skickar ut en detaljerad spec på valkampanjkostnaderna.

Beslutades att lägga till handlingarna de interrimsbeslut som styrelsen tagit sedan senaste styrelsemötet:
- anställa sex valkampanjarbetare
- utseende annonsbilagor Mitt i Haninge
- utseende valaffischer på stan
- även anmäla Maher till utbildningen "Grattis du är förtroendevald"
- regler för att låna partilokalen

Protokollet är justerat via mail och ni hittar det här i sin helhet.

God kväll
Johan Svensk
Ordförande
Comments