Mp Haninges historia


Lokalföreningen bildades 1976 och var det första miljöpartiet i Sverige. Namnet vid bildandet var Miljöpartiet i Haninge. När riksorganisationen bildades ändrades namnet till Miljöpartiet de Gröna i Haninge


Den stora frågan 1976 var planerna på ett kärnkraftverk i Sandemar. Denna fråga lyftes av Miljöpartiet. Vi fick också ett medlemstillskott i form av en socialdemokrat, Yvonne Radestam, som lämnade Socialdemokraterna på grund av deras positiva inställning till byggandet av ett kärnkraftverk i Sandemar.

En mycket aktiv medlem var Maja Jönsson som hade ett litet jordbruk i Mörby i närheten av det planerade området för kärnkraftverket. 

Initiativtagare till bildandet av Miljöpartiet i Haninge var, förutom nämnda Yvonne Radestam och Maja Jönsson: 
Peter Eller, Curt Dahlgren, Lena Eller och Ragnar Mollberg.

Partiet gick ut med två listor som toppades av Yvonne Radestam och Maja Jönsson. De frågor som stod i fokus för Miljöpartiets politik var: 
- Nej till kärnkraftverk i Haninge 
- Nej till högspänningsledningar i Tyresta friluftsområde 
- En ny bostadspolitik i Haninge 
- Nej till skövlingen av skogarna i kommunen


Engagera dig
Bli medlem
Sprid budskapet