Nyheter

Välkommen på årsmöte 2018 med föreläsning av Haninge Kvinnojour! 

Plats: Kulturrum 2, Haninge kulturhus (Poseidons torg 8). 
Tid: 13:00 - 16:00 (13:00 - 14:00 föreläser Haninge Kvinnojour).  
Klicka här för att se vad som händer på Facebook