Nyheter‎ > ‎

Förtroendevalda 2013-2014


Baserat på det val som vi gjorde på Miljöpartiet Haninges medlemsmöte 15 november 2012 beslöt Kommunfullmäktige 10 december 2012 att följande personer representerar Miljöpartiet Haninge under 2013 och 2014 i kommunens nämnder och beredningar:

Grund- och Förskolenämnden 
Ledamot: Mehmet Coksürer 
Ersättare: Marianne Reinemar

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 
Ordförande: Johan Svensk

Kultur- och Fritidsnämnden 
Ledamot: Birgitta Ahlqvist

Miljönämnden 
Ordförande: Anna Ragnar 
Ersättare: Arja Kalvas

Socialnämnden 
Ledamot: Lea Fernqvist 
Ersättare: Magnus Ekblad

Stadsbyggnadsnämnden 
Ledamot: Ove Andersson 
Ersättare: Ebbe Pettersson

Äldrenämnden 
Ledamot: Margareta Ekström 
Ersättare: Maria Björke

Beredning för frågor om mänskliga rättigheter (MR-beredning) 
Vice ordförande: Ebbe Pettersson 
Ledamot: Zahir Drammeh

Valnämnden 
Ledamot: Lea Fernqvist

Krisledningsnämnden 
Ersättare: Anna Ragnar

Haninge Bostäder 
Lekmannarevisor: Siw Blixt

Haninge Kommun Holding AB 
Suppleant: Ove Andersson

Svealands Kustvattenvårdsförbund 
Ersättare: Martin Ragnar

Stockholms Länsförbund för Krishantering 
Ersättare: Anna Ragnar

Södra Skärgårdens Intresseförening 
Ledamot: Ove Andersson

Styrelse för Stiftelsen Tyrestaskogen 
Ledamot: Arja Kalvas

Nämndeman 
Martin Ragnar 
Margareta Ekström

Klicka här för att se alla namn (även andra partierna) i kommunens protokoll

Engagera dig
Bli medlem
Sprid budskapet