Nyheter‎ > ‎

Grund- och förskolenämnden 2012


Har det övergripande ansvaret för kommunens förskolor och grundskolor inklusive skolbarnomsorg. Nämnden har också ansvaret för särskola.

Har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare varav Miljöpartiet har en ordinarie ledamot och en ersättare.

Vi vill med vårt deltagande i Grund- och förskolenämnden bidra till en förskola och grundskola som är likvärdig, tillåtande och ser varje barn som ett subjekt och att låta alla elever lyckas i skolan.

Under 2011 har vi drivit följande frågor med framgång: 
- öppenhet i alla möten och processer inkl beredningar för Jordbro, Tungelsta, V-H och övriga kommundelar.  
- Uppstartande av en Miljöverkstad i Jordbro 
- Strategi för ekologisk hållbarhet 
- Nya riktlinjer för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Miljöpartiet har drivit och kommer fortsatt driva frågor såsom: 
- att stimulera särbegåvade elever redan i grund- och förskola. 
- Verklig nolltolerans mot kränkningar och mobbing. Vi anser att elever inte kan lära sig i en otrygg miljö. 
- Högre lärartäthet. Vi tror att Haninges låga skolresultat delvis beror på att eleverna har tillgång till för få pedagoger i klassrummen.  
- Bidra till att ge lärarna högre status. T.ex driver vi frågan om att låta lärare få karriärtjänster inom områden man brinner för eller vill utvecklas inom utan att behöva bli chef eller administratör. 
- Mångkultur i skolan såväl som samhället. T.ex driver vi frågan att alla ska få läsa kärnämnena på sitt bästa språk för att få möjlighet att lyckas bättre i de ämnen där endast svenska språket är ett hinder.

--------------------------------------------------------------

2012-11-27 GRÖN RAPPORT FRÅN GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDENS MÖTE

Ett trevligt nämndmöte på Brandbergskolan (som även bjöd på middag). Två mycket viktiga beslut togs. Barnomsorg kan nu erhållas på obekväm arbetstid. Och en ny rutin för klagomålshantering införs på Utbildningsförvaltningen.

Läs hela gröna rapporten här

--------------------------------------------------------------

2012-10-24 GRÖN RAPPORT FRÅN GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDENS MÖTE

Ett lågmält och glest besökt nämndmöte där vi gick igenom Gröna frågor såsom en Grön budget 2013, lättnader i lärarnas vardag och översyn av kränkningsanmälningar till Skolinspektionen.

Läs hela gröna rapporten här

--------------------------------------------------------------

2012-09-26 GRÖN RAPPORT FRÅN GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDENS MÖTE

Samtidigt som vi hade möte mellan 18-22 hade LR och LF presskonferenser om varandra angående det nya fyråriga löneavtalet vilket genast spräckte våra prognoser för 2012. Men det är lärarna väl värda. Läs här  en rapport med historiska händelser, goda beslut och information om både bra och dåliga nulägen. Bra kan uttydas "gratis blöjor", "översyn av handlingsplan för trygghet och arbetsro" och "översyn av SYV-organisationen". Dåligt kan uttydas "sjukfrånvaron" och "ekonomin i vissa skolor".  

Läs hela gröna rapporten här

--------------------------------------------------------------

2012-06-20 GRÖN RAPPORT FRÅN GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDENS MÖTE

Denna gång var det åtminstone tre viktiga frågor för oss gröna, och då tänker vi på budgetdirektivet, emottagandet av nyanlända i skolorna och även den ekonomiska uppföljningen.

Läs hela gröna rapporten här

--------------------------------------------------------------

2012-05-23 GRÖN RAPPORT FRÅN GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDENS MÖTE

En grön punkt på mötet var en önskan som bifalldes av nämnden att få föredraget vilka typer av anmälningar som gått till Skolinspektionen, hur det gått och vad vi lärt oss av det. Denna presentation kommer på ordinarie möte i september.

Läs hela gröna rapporten här

----------------------------------------------------------

2012-04-25 GRÖN RAPPORT FRÅN GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDENS MÖTE

Inga MP-frågor togs upp men väl ett bra medborgarförslag 
Läs hela gröna rapporten här

----------------------------------------------------------

2012-03-28 GRÖN RAPPORT FRÅN GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDENS MÖTE

MP-frågor som togs upp var "studie" av lärarnas vardag för att se om det finns arbetsuppgifter som vi i nämnden kan besluta om att de är onödiga samt Uppdaterade riktlinjer för skolskjuts. Läs hela Gröna rapporten här.

----------------------------------------------------------

2012-02-08 GRÖN RAPPORT FRÅN GRUND- OCH FÖRSKOLENÄMNDENS MÖTE

Gröna frågor som diskuterades var Budgetuppföljning, "Sveriges bästa arbetsgivare" och säkrare skolvägar. Läs hela rapporten här.