Nyheter‎ > ‎

Kongressen 23-25 maj 2013

Hej alla gröna!
På årets kongress i Västerås fanns Anna, Ebbe, Arja och Sahir på plats för att vara med och fastställa Miljöpartiets partiprogram. 

Det var tre dagar fyllda med semantiska hårklyverier och långa diskussioner om grön politik. Och naturligtvis chans att träffa andra härliga miljöpartister från hela Sverige.

Den första dagen gjordes tre viktiga omval. Våra språkrör Åsa och Gustav valdes på nytt under stort jubel. Även partisekreterare Anders fick förnyat förtroende. Och nyinvalda i partistyrelsen är Per BolundMats DahlbergAnders Åkesson och Ethel Sjöberg


En del av besluten som vi snappat upp kommer här:

Förbud mot reklam riktat mot barn, sexistisk reklam och reklam för alkohol & spel skall förbjudas.

Pengar till idrotten skall fördelas jämnare mellan könen och man ska prioritera spontanidrottande i större utsträckning än vad som görs idag. Sponsringspengar till idrott skall inte vara avdragsgilla.

Att inte individualisera föräldraförsäkringen men det ska vara möjligt att överlåta en del av föräldraförsäkringen på en tredje part.

All vinst i offentligt finansierad verksamhet måste återinvesteras i verksamheten.

Sänkt arbetstid till 30-timmar per vecka och som ett första steg sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka..

Nattdagis ska finnas för vårdnadshavare med arbete på obekväma arbetstider, inte bara för "föräldrarna"

Ett viktigt och glädjande beslut var att på sikt avskaffa monarkin.


Utanför kongresslokalen fanns olika utställningar och en av dem var Jämställdhetskommittén som manifesterarade på detta fina sätt:


Väl hemma i kommunhuset är det ingen som missar budskapet från Kongressen.

Gröna hälsningar !
Comments