Nyheter‎ > ‎

Mehmet Kaplan besökte Haninge Kommuns Utbildningsförvaltning 10 oktober 2012

Mehmet Kaplan (mp) riksdagsledamot, gruppledare i riksdagen och talesperson i Lika rätt-frågor besökte Haninge Kommuns Utbildningsförvaltning


Besöket inleddes med att Utbildningsförvaltningschef Mats Öhlin berättade om den resa kommunen gjort från 2004 till idag som fått namnet "Synvändan" och innebär att man dels ökar förväntningarna på eleverna och dels följer upp att eleverna fått den kunskap de har rätt till.

Anna Mårtenson Gannå, chef för Centralt stöd, berättade hur man nyligen organiserade om verksamheten för "kommungemensamma grupper", numera kallat "lärstudios", efter att nya skollagen kom.

Merja Hedbjörk Urpi berättade hur organisationen ser ut för att hantera modersmålsundervisningen i kommunen. Vi som lyssnade blev inte lite förvånade när vi fick höra att 45 lärare undervisar 1783 elever på 38 språk!

Marjaana Lehmonen Nilsson berättade om arbetet som samordnare för det finska förvaltningsområdet och arbetet med de fem nationella minoritetsspråken.

På Lundaskolan i Jordbro fick vi en god vegetarisk lunch tillsammans med rektor Sören Arnqvist och många nyfikna elever.

Dagen avslutades med att vi satt med på en studiestödslektion med Zahra för tre nyanlända elever där både Mehmet Kaplan och Mehmet Coksürer (MP Haninge) lärde sig räkna till tio på arabiska. 

Stort tack till Haninge Kommuns Utbildningsförvaltning. Vi fick mycket ny information att bearbeta i vårt politiska arbete i Haninge och nationellt.

Vid pennan och bakom kameran: Johan Svensk, MP Haninge, Grund- och Förskolenämnden 2012.


Engagera dig
Bli medlem
Sprid budskapet