Nyheter‎ > ‎

Skolgruppen

POLITISK GRUPP FÖR SKOLFRÅGOR
Sammankallande:
Johan Svensk, Ordf Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
email: johan.svensk@haninge.se

Syftet med att starta denna grupp var att medlemmar som är intresserade av skolfrågor ska kunna ställa frågor om vår skolpolitik lokalt i Haninge och komma med förslag och idéer.
 
Vi har möte en gång per månad. Med på mötena är våra skolpolitiker. På så sätt täcker vi in både förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI och emottagande av nyanlända.
 
Har du intresse av att vara med, maila johan.svensk@haninge.se
 
Plats: Vi möts alltid i Kommunhuset, plan 5, Miljöpartiets rum. Ring Johan 073-941 3077 för att bli insläppt i huvudentren