Välkommen

 
Hållbart Haninge
Miljöpartiet är med och bygger ett Haninge där det är lätt att vara miljövänlig och kul att leva.
Att minska vår klimat påverkan är vår högsta prioritet. Därför vill vi skapa bättre möjligheter att välja bort bilen och producera egen el. Vi  vill plannera samhället efterkollektivt resande, gång och cykel. Det är bra för klimatet och gör närmiljön i Haninge trevligare
 
Lokalavdelningen
Du som medlem i  MP Haninge är avdelningens högst beslutande organ, och  röstar fram personer som ska representera MP Haninge i kommunalvalet, deltar i kampanjer, är delaktiga i utformandet av vårat lokala partiprogram.  Den Kommunpolitiska gruppen ansvarar för att framföra och verkställa MP politik i Kommunstyrelsen, Kommmunfullmäktige och Nämnder. Styrelsen ansvar är administrativt, vars uppgift är att organisera medlemsmöten, och tematräffar,  kampanjer, medlemsvård informations flöden. Det krävs ett välfungerande samspel mellan dessa tre delar för att Lokalavdelningen för vi ska uppnå vårat mål ett Hållbart Miljövänligt Haninge

Gröna och sköna nyheter